jakość i bezpieczeństwo
Nowoczesny rentgen do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych, niemieckiej marki Sirona. Jakość made in Germany !
zdjęcie panoramiczne 45 zł
zdjęcie punktowe 20 zł
Aparat rentgenowski do zdjęć punktowych